Elektřina

Žáci si v naší laboratoři zkoušeli zapojování elektrických obvodů. Jedná se sice o učivo fyziky, ale v hodinách na tyto záležitosti většinu není dostatek času, navíc žáků je při klasické výuce hodně. Proto je problém zařídit to tak, aby si to žáci, které to baví, skutečně s elektrickými obvody pohráli. Teď byla krásná příležitost.
 
- zapojení dvou žárovek seriově a paralelně
 
- měření proudu a napětí ampermetrem a voltmetrem
 
- elektromagnet
 
- stejnosměrný elektromotor
 
- alternátor, dynamo
 
- transformátor – sestavení, ověření transformace nahoru, dolů