5. Policie ČR

Tisková mluvčí Policie ČR v Opavě nám prezentovala zákon o přestupcích, trestní zákoník (co je trestný čin), protiprávní jednání v běžném životě a seznámila nás s akcí Policie ČR - Bereš? Zemřeš!, která řeší problematiku spojenou s výrobou, přechováváním či distribucí omamných a psychotropních látek.
 
Opět téma, které souvisí s výukou, ale tím, že se žáci byli podívat přímo na policejní stanici a měli možnost si "osahat" autentické prostředí policejních výslechů, měla tato akce zajímavý nádech.