Klub nadaných

Na jaře jsme díky našim aktivitám určeným rozvoji nadaných dětí získali titul Škola spolupracující s Mensou. A to byl pro nás impuls začít na škole organizovat Klub nadaných dětí. Mezi kolegy jsme podebatovali o možnostech, které jsme schopni dětem nabídnout. A zjistili jsme, že máme skutečně velkou řadu nápadů a kontaktů, a že se na práci těšíme. Se zástupci z Mensy jsme probrali podrobnosti, a Klub dětem začali nabízet.
 
Byli jsme z Mensy upozorněni na to, že na druhém stupni se Klub podaří organizovat pouze vyjímečně. Naše zkušenosti tomu nasvědčují. Na nižším stupni je zájem velký, na vyšším narážíme na obvyklé problémy velké časové vytíženosti šikovných dětí. Nicméně vypadá to dobře, odezva žáků je skvělá, tak doufáme, že se nám Klub podaří rozjet dlouhodobě i zde.