Bobřík informatiky

header
Prestižní soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Úlohy jsou zajímavé, pro žáky atraktivní a zábavné. Naše škola tuto soutěž využívá ve výuce informatiky, protože rozvíjí analytické myšlení a umění algoritmizace. Jde o univerzální myšlenkové postupy, které pak žáci využijí při řešení jakýchkoliv matematických a logických úloh. Nejedná se o jednorázový výkřik do tmy - soutěž organizujeme každoročně v každém ročníku, před soutěží vždy žáky připravujeme tím, že s nimi probereme archivní úlohy, ze kterých se poučí, jak na problémy podobného typu jít. Protože si myslíme, že účast v soutěži je pro žáky přínosná, umožňujeme soutěžit všem, kteří o to projeví zájem.
 
Soutěž má tři pro nás použitelné kategorie: Mini pro žáky prvního stupně, Benjamín pro žáky 6. - 7. tříd a Kadet pro žáky osmých s devátých tříd. 

Kategorie Mini

V letošním roce úlohy v této kategorii řešilo více než 10 000 žáků. My jsme pro velký zájem na soutěž přihlásili 30 žáků z 5. A i 5. B třídy. Největšího úspěchu dosáhl Dominik Toška z 5.A, který byl na 72. místě. Na první pohled to možná nevypadá tak atraktivně jako první místa v lokálních soutěžích, ale když si uvědomíme to obrovské množství účastníků, tak jde o výborný výsledek.
Druhé místo na naší škole patří Kristýně Hausmatzové z 5. A, která byla na 311. místě v republice, třetí byl Filip Tůma z 5. B s 841. místem. 
Celkově se v této kategorii soutěže zúčastnilo 44 žáků.

Kategorie Benjamín

V kategorii Benjamín se soutěže zúčastnilo 13 800 žáků. Zde jsme dosáhli velkého úspěchu, kdy se na 40. místě umístil Michal Káňa. Na druhém místě se umístil Matyáš Svrček, který je na 392. místě a Jirka Novák na 693. místě.
Michalův úspěch ještě více vynikne mezi základními školami - pokud se vyloučí gymnázia, tak mezi základními školami dosáhl Michal na 12. místo mezi 7700 účastníky. Je to velký úspěch, Michal byl první v celém našem kraji.
 

Kategorie Kadet

V této kategorii soutěžilo přibližně 10 000 žáků, v naší škole se zúčastnilo 13 žáků - zde se projevuje velké množství soutěží, kterých se účastní deváťáci. Z naší školy byl nejúspěšnější Tomáš Bartusek z 9.A, který obsadil 290. místo, další byl Denis Kurka na 908 místě a po něm na 1027. místě Benjamín Svrček.
Tomášův výsledek je opět zajímavý při přepočítání pouze na základní školy. Pak je 71. z 9100 účastníků.