Abaku

Abaku je logická hra s čísly. Využívá základní matematické operace k souboji mezi dvěma či více soupěři. Hra upevňuje základní numeriku, proto Abaku ligu podporuje i Ministerstvo školství. Abaku děti milují bez ohledu na své matematické dovednosti, velký úspěch s ní máme ve všech třídách včetně dyslektických. My hru abaku učíme každým rokem v šesté třídě. Bohužel není možné hru hrát často, proto zájemce přihlašujeme do celorepublikové soutěže Abaku Liga.
 
Abaku má podobná pravidla jako hra scrabble, ale místo písmen se na hrací pole skládají matematické příklady - platné jsou základní matematické operace sčítání, odečítání, násobení, dělení, druhé a třetí mocniny.